Detta gäller för ett hus med enskilt avlopp

Enligt Havs- och vattenmyndigheten finns det cirka 700 000 små avloppsanläggningar med en ansluten vattentoalett som inte är kopplade till kommunens reningsverk. Många gånger rör det sig om lite mer avskiljda hus som kanske inte kan kopplas till kommunens system, eller sommarstugor där det helt enkelt inte känns värt att lägga pengarna på att koppla till kommunalt avlopp.

Avloppsanläggningar måste alltid vara rätt skötta, för äldre anläggningar som inte fungerar längre sprider både bakterier och andra miljöfarliga ämnen. Det bidrar till övergödning av kustvatten, vattendrag och sjöar. Ett rätt skött avlopp håller längre och blir därför billigare på sikt. Välj därför alltid kvalitetsmaterial till ditt enskilda avlopp, som du kan hitta hos Markgrossen.

Viktigt att kontrollera med kommunen

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att ditt avlopp är godkänt. Det är kommunen som ansvarar för att ge information om vad som är godkänt i kommunen och därför ska du vända dig dit i första hand. Det viktigaste att ta reda på är vilken skyddsnivå det är i området och hur avloppet måste vara utformat för att bli godkänt.

En del områden har hög skyddsnivå och andra områden har normal skyddsnivå. Har fastigheten avrinning till känslig natur som till exempel nära sjö, hav, skyddsvärd bäck och å så är det hög skyddsnivå. Samma sak gäller i regel när yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten finns i närheten. Om det råder hög skyddsnivå ställs det höga krav på avloppet, men det kan även vara helt förbjudet att bygga ett nytt enskilt avlopp.

Olika former av avlopp

Det finns många olika former av avlopp och det är din bostad, skyddsnivån i området och kommunens bestämmelser som bestämmer vilket avlopp du ska välja. Du kan till exempel välja att rena genom infiltration, markbädd, sluten tank, BDT-avlopp, ett minireningsverk eller slamtömning. Ett annat alternativ är att installera en torrtoalett, en förmultningstoalett eller något annat liknande system.