Kolla upp vilket elnät du tillhör – och välj leverantör!

Har du undrat vilket elnät du tillhör? Du kan enkelt kolla upp det! Det är också bra att veta lite mer om hur det fungerar när du väljer leverantör. Läs vidare så får du svar!

Sverige är uppdelat i elområden med olika elanläggningar som alla bostäder är kopplade till områdesvis. Svenska Kraftnät har en interaktiv karta online hos Energimarknadsbyrån där du kan se vem som är ägare till elnätet för din bostad.

Elnätet

Hur ser ett svenskt elnät egentligen ut?
Det finns ett stamnät i botten, det ägs av Svenska staten och handhas av Svenska Kraftnät. Stamnätet transporterar el från kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet är elnätets ”autobahn” – de största motorvägarna i elnätet. Från dessa går det mindre grenar ut, mer som landsvägar på region-nivå, och från dessa de små lokala vägarna till respektive bostad. Det är ett väl genomtänkt och fungerande nätverk av transportvägar, och ganska långt, vägarnas gemensamma längd skulle räcka fjorton varv runt jordklotet.

Välja el-leverantör när du tecknar avtal

Det kan vara förvirrande att man behöver ha två avtal för att få el. Dels köper du den el som du förbrukar, den som kommer till dig, och dels betalar du för att använda elnätet – för att den el du köper transporteras på motorvägen där.

Du kan välja el-leverantör – el-handelsföretag – när du tecknar avtal, det vill säga, du kan välja avtal med den som levererar själva elen som transporteras på motorvägen och småvägarna. Det finns flera bolag och du kan jämföra erbjudanden mellan elbolagen och välja det som passar dig. Du kan däremot inte välja ägare (motorvägen) till el-nätet eftersom det finns en ägare i elområdet där du bor och det är den som du måste använda. Det är viktigt att du kommer ihåg att teckna avtal med båda dessa parter. Om du glömmer att teckna avtal med ägaren av nätet läses elmätaren inte av och du kan få krav på allt det som varit även innan du flyttade in.

Det finns över hundra el-handelsföretag och om du inte tecknar med någon av dessa kommer du att bli anvisad ett bolag per automatik och då kan det bli dyrt. Du kan förstås byta bolag närhelst du önskar men det är mindre bra att bryta ett avtal innan bindningstiden går ut, i vissa fall kan du då behöva betala en lösenavgift.

Framtidens smarta elnät

Elnäten befinner sig på tröskeln till en eskalerande utveckling för att bli helt hållbara. Framtidens smarta elnät är miljövänliga. ”Smart” används som ett begrepp i samband med hållbarhet och syns i alla branscher. Elnätet i framtiden behöver kunna hantera mycket mer sol- och vindkraft, lagra energi och ha en storskalig infrastruktur för laddning av elbilar. Dessutom kommer aktiva konsumenter att konsumera mycket el när tillgången är stor. Elnätet behöver garantera ett system som både är hållbart, har låga förluster av energi på vägen samt har hög kvalitet och säkerhet.

När man väljer el-handelsbolag kan det vara bra att titta på hur hållbara de är. Välj miljösmart! Ett sådant beteende kommer att styra bolagen till att bli mer hållbara. Efterfrågan bidrar till hur ett bolag konkurrerar när man säljer tjänster.

Det finns ett stort behov av omställning av hela energisystemet till ett hållbart system med förnybara energikällor och minimala utsläpp av farliga klimatgaser. Efterfrågan på el ökar också på grund av koppling till ny teknik och tjänster, elbilar och annat. Kunderna förväntar sig även färre strömavbrott.